Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na osazení elektroměrů do bytů poskytovaných v rámci humanitární pomoci pro uprchlíky z území Ukrajiny

Datum přijetí: 4.3.2022
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: 157

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

s osazením elektroměrů do bytů poskytovaných v rámci humanitární pomoci pro uprchlíky z území Ukrajiny, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    zajistit prostřednictvím správní firmy osazení elektroměrů do bytů uvedených v přílohách č. 2 a č. 3 předloženého materiálu

 

 

Termín: 31. 5. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty; správa obecního majetku

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-095731/2022

 

Zpět na začátek usnesení