Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na zřízení Komise pro humanitární pomoc Ukrajině

Datum přijetí: 1.3.2022
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: 156

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. zřizuje

Komisi pro humanitární pomoc Ukrajině (KHPU)

 

a to s účinností od 1. 3. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Petr  B e n e š

místostarosta

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  R. Chmelová, starostka

Anotace:         samospráva

Provede:         -

Na vědomí:     KT/pers.; KS/RaZ

Garant:            R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:      P10-086867/2022

 

Zpět na začátek usnesení