Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení prodloužení termínu podání návrhů na nominaci do ankety „Dobrovolník roku Prahy 10“ pro rok 2021 a prodloužení termínu slavnostního předání ocenění „Dobrovolník roku Prahy 10 pro rok 2021“

Datum přijetí: 1.3.2022
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: 155

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

a)    prodloužení termínu podání návrhů na nominaci do ankety „Dobrovolník roku Prahy 10“ pro rok 2021 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

b)    prodloužení termínu slavnostního předání ocenění „Dobrovolník roku Prahy 10 pro rok 2021“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Mgr. Procházkovi, vedoucímu OKP

  1. zajistit zveřejnění prodloužených termínů v rámci ankety „Dobrovolník roku Prahy 10“ pro rok 2021, dle bodu I. tohoto usnesení na webových stránkách MČ Praha 10

 

Termín: 3. 3. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Petr  B e n e š

místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         občanské aktivity, kultura, sport; projekty MČ Praha 10

Provede:         Mgr. Procházka, ved. OKP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Procházka, ved. OKP

Číslo tisku:      P10-076868/2022

 

Zpět na začátek usnesení