Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na podání výpovědi z nájmu bytu v tříměsíční výpovědní době

Datum přijetí: 1.3.2022
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: 152

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

podání výpovědi z nájmu bytu v tříměsíční výpovědní době dle § 2288 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Nájemce

Č. bytu

podlaží

Vel. bytu

Adresa bytu

*****

*****

1+1

Na Hroudě 1314/14

Praha 10 - Strašnice

 

II.  ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat výpověď z nájmu bytu v tříměsíční výpovědní době dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 4. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Petr  B e n e š

místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-072633/2022

 

Zpět na začátek usnesení