Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu bytu

Datum přijetí: 1.3.2022
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: 151

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

dočasnou slevu z nájmu bytu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Jméno

Doporučení KBP

dne 9. 2. 2022 dle

Zápisu č. KBP 2/9/2022

Vel. bytu

Podlaží

č. bytu

Adresa bytu

*****

souhlasí poskytnout dočasnou slevu ve výši

11 648 Kč

1+1

*****

Na Hroudě 1320/6

Praha 10

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

  1. informovat nájemce o přiznání dočasné slevy z nájmu bytu dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 4. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Petr  B e n e š

místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty; dočasné slevy nájmu

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-026532/2022

 

Zpět na začátek usnesení