Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022

Datum přijetí: 28.2.2022
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: 135

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

a)    s návrhem změny rozpočtu na rok 2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)    s návrhem změny závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2022 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c)    s návrhem usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

 

II. pověřuje

doc. Ing. Lucii Sedmihradskou, Ph.D., radní MČ Praha 10,  předložit návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         rozpočet; samospráva

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Smělá, ved. OEK

Číslo tisku:      P10-082506/2022

 

Zpět na začátek usnesení