Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na pověření Rady městské části Praha 10 k poskytování bytů v rámci humanitární pomoci pro uprchlíky z území Ukrajiny

Datum přijetí: 28.2.2022
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: 134

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

a)    s pověřením Rady městské části Praha 10 k poskytování bytů v rámci humanitární pomoci pro uprchlíky z území Ukrajiny

b)    s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

II.   pověřuje

Ing. Beneše, místostarostu, předložit návrh na pověření Rady městské části Praha 10 k poskytování bytů v rámci humanitární pomoci pro uprchlíky z území Ukrajiny na nejbližším zasedání ZMČ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty; samospráva

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-082541/2022

 

Zpět na začátek usnesení