Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k vyjádření solidarity městské části Praha 10 ukrajinskému lidu vůči vojenské agresi Ruské federace

Datum přijetí: 28.2.2022
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: 136

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    odsuzuje

vojenskou agresi Ruské federace za pomoci Běloruska vůči Ukrajině

 

II.   podporuje

právo na nezávislost a samostatnost Ukrajiny, nedotknutelnost státních hranic Ukrajiny před rokem 2014 a právo na ozbrojený odpor proti okupačním vojskům na jejím území

 

III. deklaruje

připravenost poskytnout humanitární pomoc ukrajinským uprchlíkům dle možností MČ Praha 10

 

IV. pověřuje

Renatu Chmelovou, starostku, k předložení návrhu na vyjádření solidarity městské části Praha 10 ukrajinskému lidu vůči vojenské agresi Ruské federace na nejbližším zasedání ZMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:   R. Chmelová, starostka; Ing. Komrsková, 1. místostarostka; Ing. arch. Valovič, místostarosta

Anotace:         samospráva

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:      P10-085434/2022

 

Zpět na začátek usnesení