Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení, stejně jako archiv usnesení (říjen 2014 a starší), je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021

Datum přijetí: 15.11.2021
Číslo usnesení: 26/5/2021
Číslo materiálu: 5
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

změnu rozpočtu na rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit změnu rozpočtu - podrobné členění na rok 2021 MČ Praha 10 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Termín: 30. 11. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:     P10-463468/2021

Zpět na začátek usnesení