Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu rozpočtu pro rok 2021 - 0021 Životní prostředí

Datum přijetí: 15.11.2021
Číslo usnesení: 26/4/2021
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

 změnu rozpočtu pro rok 2021:

 

 

  1. Zvýšení příjmové části

Zvýšení paragrafu Ekologická výchova a osvěta a položky Přijaté neinvestiční dary

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0221

3792

2321

   

+20

 

  1. Zvýšení výdajové části

Zvýšení paragrafu Ekologická výchova a osvěta a položky Nákup ostatních služeb

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0221

3792

5169

   

+20

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10
    1. zajistit změnu rozpočtu pro rok 2021 dle bodu I. a) a b) tohoto usnesení

 

                                                                                             Termín: 30. 11. 2021

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Komrsková, 1. místostarostka

Číslo tisku:      P10-427463/2021

Zpět na začátek usnesení