Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na bezplatný převod pozemků parc. č. 1155, 1148, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161 a 1009, vše k. ú. Malešice, včetně staveb, z vlastnictví společnosti SIDI PRAGUE, s. r. o., do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správy MČ Praha 10

Datum přijetí: 25.5.2020
Číslo usnesení: 16/14/2020
Číslo materiálu: 12
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) bezplatný převod pozemku parc. č. 1155, k. ú. Malešice a na něm umístěné stavby podzemního kontejnerového stání na tříděný odpad a jeho příslušenství z vlastnictví společnosti SIDI PRAGUE, s. r. o., se sídlem Počernická 699/62d, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO 279 16 600, do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správy MČ Praha 10

b) uzavření Darovací smlouvy ve znění dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

 

II. neschvaluje

     bezplatný převod pozemků parc.č. 1148, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154,1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161 a 1009, vše k. ú. Malešice, jejichž součástí jsou stavby parkovacích stání, z vlastnictví společnosti SIDI PRAGUE, s. r. o., se sídlem Počernická 699/62d, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO 279 16 600, do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správy MČ                     Praha 10

 

III. doporučuje,

aby společnost SIDI PRAGUE, s. r. o., se sídlem Počernická 699/62d, Malešice, 108 00 Prah 10, IČO 279 16 600, jednala s hl. m. Prahou o bezplatném převodu pozemků parc.č. 1148,1149, 1150, 1151, 1153, 1154,1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161 a 1009, vše k. ú. Malešice, jejichž součástí jsou stavby parkovacích stání, do výlučného vlastnictví hl. m. Prahy

 

- 2 -

 

IV. ukládá

1.Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit uzavření Darovací smlouvy se společností SIDI PRAGUE, s. r. o., se sídlem Počernická 699/62d, IČO 279 16 600, schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:    P10-083063/2019

Zpět na začátek usnesení