Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 3017/52, k. ú. Michle, který je ve správě městské části Praha 10

Datum přijetí: 23.9.2019
Číslo usnesení: 10/9/2019
Číslo materiálu: 8
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. neschvaluje

využití předkupního práva k budově bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, ve vlastnictví fyzické osoby, na pozemku parc. č. 3017/52, k. ú. Michle, ve správě městské části Praha 10, na základě nabídky doručené MČ Praha 10 dne 28. 6. 2019, a tedy koupi budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, ve vlastnictví fyzické osoby, na pozemku parc. č. 3017/52, k. ú. Michle, ve správě městské části Praha 10, za kupní cenu 265 000 Kč

 

II. ukládá

1. Ing. Benešovi, místostarostovi

  1.  

 

Termín: 15. 10. 2019

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:    P10-093161/2019

Zpět na začátek usnesení