Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení, stejně jako archiv usnesení (říjen 2014 a starší), je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

k souhrnné informaci o výsledku hlasování v místních referendech, konaných v září a říjnu 2014 v městské části Praha 10 a souvisejících soudních sporech

Datum přijetí: 27.11.2014
Číslo usnesení: 1/19/2014
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

souhrnnou informaci o výsledku hlasování v místních referendech, konaných v září a říjnu 2014 v městské části Praha 10 a souvisejících soudních sporech dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Slavík, tajemník

Číslo tisku:    P10-122578/2014 

Zpět na začátek usnesení