Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení, stejně jako archiv usnesení (říjen 2014 a starší), je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

k informaci o výsledku voleb do Senátu parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 22, sídlo Praha 10 a souvisejících volebních žalobách

Datum přijetí: 27.11.2014
Číslo usnesení: 1/18/2014
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o výsledku voleb do Senátu parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 22, sídlo Praha 10 a souvisejícím návrhu na vyslovení neplatnosti volby kandidáta, neplatnost hlasování a neplatnost doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR podaném ve smyslu § 87 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, a § 90 soudního řádu správního podaném koalicí TOP 09 a Starostové k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Slavík, tajemník

Číslo tisku:     P10-122678/2014

Zpět na začátek usnesení