Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

k pověření k podepisování doložek platnosti právního úkonu dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění

Datum přijetí: 27.11.2014
Číslo usnesení: 1/11/2014
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. pověřuje

následující členy (členky) Rady MČ Praha 10 k podpisu doložky dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění:

 

  • JUDr. Radmilu KLESLOVOU,
  • Ing. Vladimíra NOVÁKA,
  • doc. Ing. Petra DAVIDA, Ph.D.,
  • Ing. Dagmar LEŠENAROVOU,
  • Mgr. Ivanu CABRNOCHOVOU,
  • Mgr. Bohumila ZOUFALÍKA,
  • Jaroslava ŠTĚPÁNKA,
  • Pavla PLESNÍKA,
  • Jiřinu VONDRÁKOVOU

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

Předkladatel: ---

Číslo tisku: ---

Zpět na začátek usnesení