Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení, stejně jako archiv usnesení (říjen 2014 a starší), je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

k rozdělení úkolů v samostatné působnosti městské části Praha 10, jejichž zabezpečování může Zastupitelstvo městské části Praha 10 svěřit členům Rady městské části Praha 10 podle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze (kompetence členů Rady městské části

Datum přijetí: 27.11.2014
Číslo usnesení: 1/10/2014
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. svěřuje

v souladu s ustanovením § 74 odst. 2) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, starostce, zástupcům starostky a uvolněným členům (členkám) Rady městské části Praha 10 pro volební období 2014 – 2018 zabezpečování úkolů v samostatné působnosti v následujících oblastech (rozdělení kompetencí členů Rady městské části Praha 10):

 

 

Jméno/funkce

Přidělená kompetence

JUDr. Radmila KLESLOVÁ (ANO 2011)

starostka

oblast:  finance a rozpočet, audit a kontrola, zahraniční vztahy, bezpečnost, školství, kultura, komunikace s veřejností

Ing. Vladimír NOVÁK (ČSSD)

1. zástupce starostky

oblast:  životní prostředí, zdravotnictví, včetně zřízených organizací

doc. Ing. Petr DAVID, Ph.D. (ANO 2011)

zástupce starostky

oblast:  správa majetku, včetně problematiky bytů a nebytů, prodej majetku a privatizace, obchodní společnosti, investice

 

 

- 2 -

 

 

Jméno/funkce

Přidělená kompetence

Ing. Dagmar LEŠENAROVÁ (ANO 2011)

uvolněná členka Rady

oblast:  sociální politika, včetně zřízených organizací

Mgr. Ivana CABRNOCHOVÁ (SZ) uvolněná členka Rady

oblast: místní Agenda 21, doprava a cyklostezky, informatika

Mgr. Bohumil ZOUFALÍK (NPP10-HPLD )

uvolněný člen Rady

oblast:  územní rozvoj, kulturní a církevní památky, sport, problematika loterií a VHP, granty

 

II. pověřuje

starostku a uvolněné členy Zastupitelstva městské části Praha 10 – zástupce starostky a uvolněné členy (členky) rady k zabezpečování samostatné působnosti v oblastech schválených dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

Předkladatel: ---

Číslo tisku: ---

Zpět na začátek usnesení