Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

ke stanovení počtu členů Rady městské části Praha 10 a počtu uvolněných členů Rady městské části Praha 10

Datum přijetí: 27.11.2014
Číslo usnesení: 1/4/2014
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. stanovuje

a)   v souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění počet členů Rady městské části Praha 10 na 9

b)   v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 a § 89 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, počet členů Rady městské části Praha 10, kteří budou pro výkon své funkce uvolněni na 6 (starosta, 2 zástupci starosty, 3 uvolnění členové Rady MČ Praha 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

Předkladatel: ---

Číslo tisku: ---

Zpět na začátek usnesení