Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

k návrhu Jednacího řádu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10

Datum přijetí: 27.11.2014
Číslo usnesení: 1/3/2014
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

Jednací řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10, včetně jeho přílohy č. 1 – Hlasovací řád pro tajné hlasování zastupitelstva a přílohy č. 2 – Volební řád pro volbu starosty, zástupců starosty, členů rady a předsedů výborů, v předloženém znění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

Předkladatel: ---

Číslo tisku: ---

 

Zpět na začátek usnesení