Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej nebytových jednotek č. 773/24 a 773/26 v budově č. p. 773, v domě Minská 8, postaveném na pozemku parc. č. 1181, se spoluvlastnickými podíly na společných částech budovy č. p. 773 a na pozemku parc. č. 1181, kat. území Vršovice

Datum přijetí: 3.4.2023
Číslo usnesení: 3/11/2023
Číslo materiálu: 19
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. prodej nebytových jednotek č. 773/24 a 773/26 v budově č. p. 773, v domě Minská 8, postavené na pozemku parc. č. 1181, se spoluvlastnickými podíly na společných částech budovy č. p. 773 a na pozemku parc. č. 1181, kat. území Vršovice, obec Praha, Společenství vlastníků jednotek Minská 773/8, Praha 10, IČO 026 37 316, sídlem Minská 773/8, 101 00, Praha 10, za cenu ve výši 760 000 Kč a 740 000 Kč

 

  1. uzavření kupní smlouvy na prodej nebytových jednotek č. 773/24 a 773/26 v budově č. p. 773, v domě Minská 8 včetně podílů na společných částech budovy č. p. 773 a na pozemku parc. č. 1181 v k. ú. Vršovice, obec Praha, dle bodu I. a) tohoto usnesení

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit vyhotovení a podepsání kupní smlouvy na prodej nebytových jednotek č. 773/24 a 773/26 v budově č. p. 773, v domě Minská 8, postavené na pozemku parc. č. 1181, se spoluvlastnickými podíly na společných částech budovy č. p. 773 a na pozemku parc. č. 1181, kat. území Vršovice, obec Praha, dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 30. 6. 2023

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:     P10-121628/2023

P10-145479/2023

Zpět na začátek usnesení