Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Zřízení Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky Zastupitelstva městské části Praha 10 (VSIVZ), stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy, členů a tajemníka

Datum přijetí: 10.11.2022
Číslo usnesení: 1/17/2022
Číslo materiálu: 17
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.   zřizuje

ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky (VSIVZ), s předsedou - členem ZMČ Praha 10, který bude pro výkon své funkce uvolněn

 

II.  stanovuje

a) počet členů Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky (VSIVZ) Zastupitelstva městské části Praha 10 na 7

b) jeho působnost dle jeho názvu

 

III. volí

a) předsedu a člena Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky (VSIVZ) - člena ZMČ Praha 10

Adama Štěpánka (Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09)

 

b) členy Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky (VSIVZ) Zastupitelstva městské části Praha 10

JUDr. Radmilu Kleslovou (ANO 2011)

Mgr. Zuzanu Lajksnerovou (Piráti Praha 10)

Mikuláše Pobudu (Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09)

- 2 -

 

Ing. Tomáše Peka, S.E. (Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09)

Ing. Michala Narovce (Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09)

Ing. Gabrielu Kolářovou (Vlasta, STAN a KDU-ČSL)

 

c) tajemníka Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky (VSIVZ)

Ing. Jana Jiráska

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch.  Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

Předkladatel: Ing. Narovec, člen ZMČ

Číslo tisku:    ---

Zpět na začátek usnesení