Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Zřízení Výboru pro sport a volnočasové aktivity Zastupitelstva městské části Praha 10 (VSVA), stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy, členů a tajemníka

Datum přijetí: 10.11.2022
Číslo usnesení: 1/16/2022
Číslo materiálu: 17
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.   zřizuje

ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, Výbor pro sport a volnočasové aktivity (VSVA), s předsedou - členem ZMČ Praha 10, který bude pro výkon své funkce uvolněn

 

II.  stanovuje

a) počet členů Výboru pro sport a volnočasové aktivity (VSVA) Zastupitelstva městské části Praha 10 na 7

b) jeho působnost dle jeho názvu

 

III. volí

a) předsedu a člena Výboru pro sport a volnočasové aktivity (VSVA) - člena ZMČ Praha 10

Ing. Viktora Lojíka (Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09)

 

b) členy Výboru pro sport a volnočasové aktivity (VSVA) Zastupitelstva městské části Praha 10

Bc. Radka Lojdu (Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09)

Mgr. et Mgr. Bc. Tomáše Janíka (Vlasta, STAN a KDU-ČSL)

Filipa Jettmara (zástupce občanů)

 

 

- 2 -

 

Ondřeje Ertla (zástupce občanů)

Ing. et Ing. Vladimíra Nováka (ANO 2011)

Mgr. Josefa Nerušila (SPD a NK)

 

c) tajemníka Výboru pro sport a volnočasové aktivity (VSVA)

Mgr. Tomáše Procházku

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch.  Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

Předkladatel: Ing. Narovec, člen ZMČ

Číslo tisku:    ---

 

Zpět na začátek usnesení