Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh Pravidel pro udělování Čestného občanství městské části Praha 10 a Ceny městské části Praha 10

Datum přijetí: 28.2.2022
Číslo usnesení: 28/19/2022
Číslo materiálu: 14
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

Pravidla pro udělování Čestného občanství městské části Praha 10 a Ceny městské části Praha 10 ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Číslo tisku:      P10-039965/2022

Zpět na začátek usnesení