Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na udělení Čestného občanství městské části Praha 10 Jiřímu Kolářovi in memoriam

Datum přijetí: 28.2.2022
Číslo usnesení: 28/18/2022
Číslo materiálu: 13
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

udělení Čestného občanství městské části Praha 10 Jiřímu Kolářovi in memoriam

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10                                                                                                                             

1.1. zajistit předání ocenění příbuzným Jiřího Koláře, kterému bylo Čestné občanství městské části Praha 10 uděleno in memoriam

 

Termín: 31. 12. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Číslo tisku:      P10-034202/2022

Zpět na začátek usnesení