Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemků parc. č. 3289/8, parc. č. 3289/9 - zastavěné plochy pod budovami č. p. 857 a č. p. 825 a pozemku parc. č. 3289/47 o výměře 1011 m2 dle oddělovacího GP č. 4690-102/2021, to vše v k. ú. Strašnice, Praha 10, vymezených do pozemkového celku č. 225 v k. ú. Strašnice, Praha 10, Bytovému družstvu Na Padesátém 1,3, IČO 264 34 971, se sídlem Praha 10 - Strašnice, Na Padesátém 857/1, PSČ 100 00

Datum přijetí: 28.2.2022
Číslo usnesení: 28/16/2022
Číslo materiálu: 11
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1.  prodej pozemků parc. č. 3289/8, parc. č. 3289/9 - zastavěné plochy pod budovami
    č. p. 857 a č. p. 825 a pozemku  parc. č. 3289/47 o výměře 1011 m2 dle oddělovacího GP č. 4690-102/2021, to vše v k. ú. Strašnice, Praha 10, vymezených do pozemkového celku č. 225 v k. ú. Strašnice, Praha 10, Bytovému družstvu Na Padesátém 1,3, IČO 264 34 971, se sídlem Praha 10 - Strašnice, Na Padesátém 857/1, PSČ 100 00 dle „Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace“, za celkovou kupní cenu 1 106 190 Kč

 

  1. uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 3289/8, parc. č. 3289/9 - zastavěné plochy pod budovami č. p. 857 a č. p. 825 a pozemku  parc. č. 3289/47 o výměře 1011 m2 dle oddělovacího GP č. 4690-102/2021, to vše v k. ú. Strašnice, Praha 10, vymezených do pozemkového celku č. 225 v k. ú. Strašnice, Praha 10 Bytovému družstvu Na Padesátém 1,3, IČO 264 34 971, se sídlem Praha 10 – Strašnice, Na Padesátém 857/1, PSČ 100 00 dle „Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace“, za celkovou kupní cenu 1 106 190 Kč

 

 

- 2 -

 

III. ukládá

1.  Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit uzavření kupní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 9. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:    P10-007400/2022

Zpět na začátek usnesení