Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej spoluvlastnického podílu ve výši jedné poloviny na bytovém domě č. p. 225 v ulici Ruská č. o. 4, k. ú. Vršovice, Praha 10

Datum přijetí: 28.2.2022
Číslo usnesení: 28/14/2022
Číslo materiálu: 9
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/5/2019 ze dne 24. 6. 2019 v bodě I.

 

II. schvaluje

a) záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši jedné poloviny na pozemku parc. č. 405, o výměře 230 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vršovice, Praha 10, jehož součástí je bytový dům č. p. 225 v ulici Ruská č. o., k. ú. Vršovice, Praha 10

b) prodej spoluvlastnického podílu ve výši jedné poloviny na pozemku parc. č. 405, o výměře 230 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vršovice, Praha 10, jehož součástí je bytový dům č. p. 225 v ulici Ruská č. o. 4, k. ú. Vršovice, Praha 10, za cenu 19 500 000 Kč vlastníkovi spoluvlastnického podílu ve výši druhé poloviny na výše uvedených nemovitostech, společnosti City Home Project V, s. r. o., IČO 045 27 348, se sídlem Holečkova 3331/35, Smíchov, 150 00 Praha 5

 

II. ukládá

1.  Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít kupní smlouvu na prodej spoluvlastnického podílu ve výši jedné poloviny na pozemku parc. č. 405, o výměře 230 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vršovice, Praha 10, jehož součástí je bytový dům č. p. 225 v ulici Ruská č. o. 4, k. ú. Vršovice, Praha 10, za cenu 19 500 000 Kč vlastníkovi spoluvlastnického podílu ve výši druhé poloviny na výše uvedených nemovitostech společnosti City Home Project V, s. r. o., IČO 045 27 348, se sídlem Holečkova 3331/35, Smíchov, 150 00 Praha 5, dle bodu II. b) tohoto usnesení

Termín:  30. 6. 2022

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:   P10-000928/2022

Zpět na začátek usnesení