Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na snížení koeficientu dle § 6 odst. 4 a § 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v platném znění

Datum přijetí: 28.2.2022
Číslo usnesení: 28/8/2022
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

návrh na snížení koeficientu dle § 6, odst. 4 a § 11, odst. 3 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   schvaluje

snížení koeficientu dle § 6, odst. 4 a § 11, odst. 3 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v platném znění, na úroveň 2,5

 

III. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10
    1. informovat MHMP, Odbor daní, poplatků a cen o obsahu tohoto usnesení 

 

Termín: 31. 3. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:      P10-015107/2022

Zpět na začátek usnesení