Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2021

Datum přijetí: 15.11.2021
Číslo usnesení: 26/11/2021
Číslo materiálu: 11
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí 

informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2021, ve smyslu důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. předložit ZMČ Praha 10 informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 4. čtvrtletí roku 2021

Termín: 31. 1. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel:  PaedDr. Sekal, místostarosta

Číslo tisku:      P10-442214/2021

Zpět na začátek usnesení