Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o stavu rekonstrukce radnice MČ Praha 10

Datum přijetí: 20.9.2021
Číslo usnesení: 25/1/2021
Číslo materiálu: 1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

informaci o stavu rekonstrukce radnice MČ Praha 10 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

Předkladatel: PaedDr. Sekal, místostarosta

Číslo tisku:    P10-373985/2021

Zpět na začátek usnesení