Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o Rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře ve společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

Datum přijetí: 15.11.2021
Číslo usnesení: 26/8/2021
Číslo materiálu: 8
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

informaci o Rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře dle uveřejněného usnesení valné hromady ze dne 29. 9. 2021, společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, IČO 000 11 789 se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86 PSČ 400 32, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit podání návrhu na uplatnění práva na dorovnání

 

Termín: 14. 1. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:      P10-451071/2021, P10-472983/2021

Zpět na začátek usnesení