Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na úpravu závazného limitu stanoveného Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., v rozpočtu na rok 2021

Datum přijetí: 19.10.2021
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: 818

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

změnu závazného limitu stanoveného Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., v rozpočtu na rok 2021 takto: navýšení limitu prostředků na platy zaměstnanců na částku ve výši 115 100 tis. Kč

 

II.   ukládá

1. Bc. Petříkovi, vedoucímu OSO

  1. zajistit informování E. Lexové, pověřené řízením Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., o navýšení limitu dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 10. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         rozpočet; sociální oblast

Provede:         Bc. Petřík, ved. OSO

Na vědomí:     Centrum SOP, p. o.

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-432744/2021

Zpět na začátek usnesení