Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení podání Žádosti o poskytnutí grantu - Program adiktologických služeb pro městské části pro rok 2022

Datum přijetí: 19.10.2021
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: 816

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

podání Žádosti o poskytnutí grantu - Program adiktologických služeb pro městské části pro rok 2022, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Mgr. Kočímu, uvolněnému členu RMČ

1.1.    podepsat Žádost o poskytnutí grantu - Program adiktologických služeb pro městské části pro rok 2022

 

Termín: 25. 10. 2021

 

2. Bc. Petříkovi, vedoucímu OSO

2.1.    podat Žádost o poskytnutí grantu - Program adiktologických  služeb pro městské části pro rok 2022

 

Termín: 5. 11. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         granty - fondy EU; sociální oblast

Provede:         Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ; Bc. Petřík, ved. OSO

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-424275/2021

 

Zpět na začátek usnesení