Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyřazení opotřebovaného a nefunkčního DDHM a předmětů operativní evidence

Datum přijetí: 21.9.2021
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: 705

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

návrh na vyřazení opotřebovaného a nefunkčního DDHM a předmětů operativní evidence dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II.   schvaluje

vyřazení a fyzickou likvidaci opotřebovaného a nefunkčního DDHM a předmětů operativní evidence dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         hospodaření s obecním majetkem; hospodářská správa

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, pověřený ved. OHS

Číslo tisku:      P10-174131/2021

 

Zpět na začátek usnesení