Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení vyúčtování provozu zóny placeného stání na území městské části Praha 10 za rok 2020 a návrh na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území městské části Praha 10 v roce 2020

Datum přijetí: 21.9.2021
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: 704

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. bere na vědomí

vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 10 za rok 2020 ve znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

  1. schvaluje

uzavření smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na městské části Praha 10 v roce 2020, ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. R. Chmelové, starostce

1.1.    odsouhlasit vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 10 za rok 2020 ve znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

Termín: 30. 9. 2021

 

1.2.    podepsat smlouvu schválenou dle bodu II. tohoto usnesení, a to poté, co její uzavření schválí Zastupitelstvo hlavního města Prahy, Městské části bude doručena tato smlouva podepsaná ze strany hlavního města Prahy

 

Termín: 31. 12. 2021

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  PaedDr. Sekal, místostarosta

Anotace:         doprava a inženýrské sítě

Provede:         R. Chmelová, starostka

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Daníček, ved. ODO

Číslo tisku:      P10-078483/2021

 

Zpět na začátek usnesení