Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 33.

Datum přijetí: 7.9.2021
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: 687

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 33., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   souhlasí

a)    s návrhem na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 33., dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)    s návrhem na prodej volných bytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 33., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, kupujícím dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice/k. ú.

Č. p.

Č. o.

Č. bytové jednotky dle prohlášení vlastníka

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození/ IČO

1

Na Spojce/

Vršovice

731

1

731/02

1+1

3 067 000

3 067 000

*****

*****

2

Průběžná/

Strašnice

1827

65

1827/7

2+1

4 003 000

4 900 000

*****

*****

3

Na Míčánkách/

Vršovice

435

1

435/15

3+1

6 525 000

7 530 000

*****

*****

4

Jerevanská/

Vršovice

1067

1

1067/3

3+1

6 404 000

6 800 000

*****

*****

 

 

- 2 -

 

 

5

Žitomírská/

Vršovice

743

24

743/10

1+0

2 093 000

3 111 750

*****

*****

6

Francouzská/

Vinohrady

549

54

549/5

1+1

3 003 000

4 900 000

*****

*****

7

Vladivostocká/

Vršovice

1293

19

1293/6

2+1

5 050 000

6 080 000

*****

*****

 

c)    s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

 

III. pověřuje

Ing. Beneše, místostarostu, předložit na nejbližším zasedání ZMČ Praha 10 návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty; privatizace obecního majetku

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-296441/2021

 

 

Zpět na začátek usnesení