Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na využití předkupního práva k nouzové stavbě č. e. 418, stojící na pozemku parc. č. 3007/67, k. ú. Michle

Datum přijetí: 21.6.2021
Číslo usnesení: 24/14/2021
Číslo materiálu: 13
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. neschvaluje

využití předkupního práva k nouzové stavbě č. e. 418, zapsané v KN na LV 10029 pro k. ú. Michle, způsob využití objekt k bydlení, ve vlastnictví paní *******, postavené na pozemku parc. č. 3007/67, k. ú. Michle, o výměře 58 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve svěřené správě MČ Praha 10, na základě platně učiněné nabídky doručené dne 19. 5. 2021za kupní cenu 1 150 000 Kč

 

II. ukládá

1.  Radě MČ Praha 10

  1. zajistit informování vlastníka nouzové stavby č. e. 418, způsob využití objekt k bydlení, na pozemku parc. 3007/67, k. ú. Michle, o tomto usnesení

 

                                                                                     Termín: 15. 7. 2021        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:      P10-236270/2021

Zpět na začátek usnesení