Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh žádosti o prodloužení termínů stanovených veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Datum přijetí: 21.6.2021
Číslo usnesení: 24/12/2021
Číslo materiálu: 11
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. souhlasí

s textem žádosti o prodloužení termínů stanovených veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

II. schvaluje

žádost o prodloužení termínů stanovených veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle důvodové zprávy přeloženého materiálu

 

III. ukládá

  1. R. Chmelové, starostce
  2. odeslat žádost o prodloužení termínů stanovených veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve smyslu bodu II., ve znění dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 15. 7. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:      P10-245640/2021

Zpět na začátek usnesení