Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí věcného daru Policii České republiky, Obvodní ředitelství Praha IV

Datum přijetí: 21.6.2021
Číslo usnesení: 24/1/2021
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

poskytnutí věcného daru Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie hlavního města Prahy, se sídlem Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 4, IČO 751 51 472, Obvodní ředitelství Praha IV, skládajícího se z 50 ks záchranářských nožů MIKOV 246-NH-4/RESCUE, 78 ks vest pořádkové policie (nosný systém), 1 ks kompresoru Scheppach air force 3, 3 ks chladicích boxů SC32 AC/DC s taškou, 2 ks varné konvice s termostatem 20L (Deu20) a 4 ks notebooku LENOVO ThinkPad, jehož celková hodnota nepřekročí 300 000 Kč, včetně DPH

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10
    1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

                                                                                   Termín: 31. 12. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-205770/2021

Zpět na začátek usnesení