Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021

Datum přijetí: 21.6.2021
Číslo usnesení: 24/9/2021
Číslo materiálu: 5
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1. změnu rozpočtu na rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2021 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit změnu rozpočtu na rok 2021 MČ Praha 10 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

Termín: 30. 6. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:      P10-206208/2021

Zpět na začátek usnesení