Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 10

Datum přijetí: 21.6.2021
Číslo usnesení: 24/5/2021
Číslo materiálu: 1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) změny jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 dle upravené přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

b) znění jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 dle upravené přílohy č. 2 předloženého materiálu, které nabyde účinnosti den následující po dni přijetí tohoto usnesení

 

II. ukládá

1. R. Chmelové, starostce

1.1. podepsat jednací řád zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 schválený dle bodu I. b) tohoto usnesení

                                                                                              Termín: 9. 7. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel:  R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:      P10-224072/2021

P10-266588/2021

Zpět na začátek usnesení