Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 spolku YMCA Praha na zajištění provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Praze 10

Datum přijetí: 1.6.2021
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: 461

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. souhlasí
    1. s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu městské části Praha 10 ve výši 2 397 000,00 Kč spolku YMCA Praha, IČO 265 29 122, se sídlem Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1, na zajištění provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Praze 10, na základě žádosti o poskytnutí individuální dotace, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
    2. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
    3. s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

 

  1. pověřuje

Mgr. Michala Kočího, uvolněného člena RMČ, k předložení návrhu na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 spolku YMCA Praha na zajištění provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Praze 10 na zasedání ZMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         projekty MČ Praha 10; sociální oblast

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-222168/2021

Zpět na začátek usnesení