Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na schválení dobrovolného příplatku mimo základní kapitál do společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s.

Datum přijetí: 12.4.2021
Číslo usnesení: 23/17/2021
Číslo materiálu: 17
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. dobrovolný příplatek městské části Praha 10 ve výši 3 500 000 Kč mimo základní kapitál do společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., se sídlem Vršovická 68/1429, Praha 10 Vršovice, PSČ 101 38, IČO 272 05 703, zapsané v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9712

 

  1. uzavření Dohody o poskytnutí dobrovolného příplatku jediného akcionáře mimo základní kapitál se společností PRAHA 10 – Majetková, a. s., se sídlem Vršovická 68/1429, Praha 10 Vršovice, PSČ 101 38, IČO 272 05 703, zapsané v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9712, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Ing. Komrskové, 1. místostarostce

1.1. podepsat Dohodu o poskytnutí dobrovolného příplatku jediného akcionáře mimo základní kapitál, schválenou dle bodu I. b) tohoto usnesení

 

                                                                         Termín: 12. 4. 2021

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Komrsková, 1. místostarostka

Číslo tisku:      P10- 061600/2021

 

Zpět na začátek usnesení