Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o hospodaření a vizi společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s.

Datum přijetí: 12.4.2021
Číslo usnesení: 23/16/2021
Číslo materiálu: 16
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o hospodaření a vizi společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Komrsková, 1. místostarostka

Číslo tisku:      P10- 065597/2021

Zpět na začátek usnesení