Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 192/10, parc. č. 192/11, parc. č. 192/12, parc. č. 192/15, parc. č. 192/25, parc. č. 192/28, parc. č. 192/64, parc. č. 192/65, parc. č. 192/67, parc. č. 192/82, parc. č. 192/85 vše v k. ú. Strašnice

Datum přijetí: 12.4.2021
Číslo usnesení: 23/10/2021
Číslo materiálu: 10
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 10, a to pozemků:

parc. č. 192/10 o výměře 63 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 192/11 o výměře 2720 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 192/12 o výměře 2141 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 192/15 o výměře 316 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 192/25 o výměře 163 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 192/28 o výměře 13 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 192/64 o výměře 91 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 192/65 o výměře 29 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 192/67 o výměře 45 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 192/82 o výměře 109 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 192/85 o výměře 358 m2, ostatní plocha, zeleň,

vše v k. ú. Strašnice

 

 

- 2 -

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10
    1. pověřit Bc. Martina Pecánka, vedoucího OŽR, k informování odboru evidence majetku MHMP o usnesení Zastupitelstva městské části Praha 10 dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 30. 4. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. arch. Valovič, místostarosta

Číslo tisku:      P10-023656/2021

Zpět na začátek usnesení