Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní s Dětským centrem Paprsek

Datum přijetí: 12.4.2021
Číslo usnesení: 23/9/2021
Číslo materiálu: 9
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní s Dětským centrem Paprsek, se sídlem Šestajovická 580/19, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, IČO 708 75 413, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. Mgr. Kočímu, uvolněnému členovi RMČ

1.1. podepsat Smlouvu o smlouvě budoucí nájemní schválenou dle bodu I. tohoto usnesení.

                                                                         Termín: 30. 4. 2021

 

2. Radě MČ Praha 10

2.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s Dětským centrem Paprsek na základě naplnění závazků Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní

 

                                                                                        Termín: 31. 10. 2021

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:      P10-137957/2021

Zpět na začátek usnesení