Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 19/10/2020 ze dne 30. 9. 2020 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 9.

Datum přijetí: 12.4.2021
Číslo usnesení: 23/4/2021
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o prodeji volné nebytové jednotky č. 619/19 v domě Bulharská 619/8, Praha 10, v rámci výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 9., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. zrušuje

usnesení ZMČ Praha 10 č. 19/10/2020 ze dne 30. 9. 2020 bod II. písm. b) řádek třetí

 

Pořadí

Ulice

č.p.

č.o.

č. nebytové jednotky dle PV

Výměra v m2

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

Bulharská

619

8

619/19

15,00

352 200

1 110 000

*****

*****

 

 

III. bere na vědomí

propadnutí kauce ve výši 35 220 Kč složené paní Marií Suchanovou, datum narození 11. 4. 1981, bytem Římská 420/23, Praha 2, vítězem elektronické aukce v rámci výběrového řízení na prodej volné nebytové jednotky č. 619/19 v domě Bulharská 619/8, Praha 10

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:   P10-033975/2021

Zpět na začátek usnesení