Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 32.

Datum přijetí: 12.4.2021
Číslo usnesení: 23/3/2021
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

              informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 32., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

         

II. schvaluje

  1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 32., dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

  1. prodej volných bytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 32., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice

č.p.

č.o.

č. bytové jednotky dle PV

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození/ IČO

1

Sportovní

1264

6

1264/03

1+0

2 913 000

2 913 000

*****

*****

2

Kazašská

1425

8

1425/10

4+1

6 677 000

6 677 000

AAA Realitní fond, a. s.

274 13 934

3

Vršovická

699

74

699/08

3+1

6 715 000

6 715 000

AAA Realitní fond, a. s.

274 13 934

4

Donatellova

2005

2

2005/56

1+kk

2 147 000

2 157 000

*****

*****

 

 

- 2 -

 

5

Želivecká

2799

28

2799/27

2+1

3 390 000

3 995 000

*****

*****

6

Taškentská

1413

8

1413/14

2+1

3 923 000

4 335 000

*****

*****

7

K Louži

829

10

829/9

1+0

2 656 000

2 656 000

*****

*****

 

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

 Termín:  30. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:   P10-076154/2021

Zpět na začátek usnesení