Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na uzavření dohody k drobným stavbám situovaným na částech pozemků parc. č. 2769/2, parc. č. 2769/27, parc. č. 2769/29 a parc. č. 2769/28, k. ú. Strašnice, po skončení jejich nájmu

Datum přijetí: 25.1.2021
Číslo usnesení: 22/10/2021
Číslo materiálu: 10
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

uzavření dohody k drobným stavbám situovaným na částech pozemků parc. č. 2769/2, parc. č. 2769/27, parc. č. 2769/29 a parc. č. 2769/28, k. ú. Strašnice, po skončení jejich nájmu, se společností Vzdělávací zahradnické centrum, s. r. o., IČO 625 86 904, se sídlem Dvouletky 529/42, Strašnice, 100 00 Praha 10, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

  1. zajistit uzavření dohody k drobným stavbám situovaným na částech pozemků parc. č. 2769/2, parc. č. 2769/27, parc. č. 2769/29 a parc. č. 2769/28, k. ú. Strašnice, se společností Vzdělávací zahradnické centrum, s. r. o., IČO 625 86 904, se sídlem Dvouletky 529/42, Strašnice, 100 00 Praha 10, po skončení jejich nájmu, dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 3. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:     P10-005341/2021

Zpět na začátek usnesení