Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemku parc. č. 2168/16 - zastavěná plocha/společný dvůr o výměře 31 m2 odděleného GP č. 2098-127/2020 z pozemku parc. č. 2168/13 v k. ú. Vršovice, vlastníkům zapsaným na LV č. 11883 - Společenství vlastníků K Louži 10/829, IČO 032 46 621, se sídlem K louži 829/10, Vršovice, 101 00 Praha 10

Datum přijetí: 25.1.2021
Číslo usnesení: 22/9/2021
Číslo materiálu: 9
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1.  prodej pozemku parc. č. 2168/16 - zastavěná plocha/společný dvůr o výměře 31 m2, odděleného GP č. 2098-127/2020 z pozemku parc. č. 2168/13 v k. ú. Vršovice, vlastníkům zapsaným na LV č. 11883 - Společenství vlastníků K Louži 10/829, Praha 10 Vršovice, IČO 032 46 621, se sídlem K louži 829/10, Vršovice, 101 00 Praha 10, za celkovou kupní cenu ve výši 36 000 Kč

 

  1.  uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2168/16 - zastavěná plocha/společný dvůr o výměře 31 m2, odděleného GP č. 2098-127/2020 z pozemku parc. č. 2168/13 v k. ú. Vršovice, vlastníkům zapsaným na LV č. 11883 - Společenství vlastníků K Louži 10/829, Praha 10 Vršovice, IČO 032 46 621, se sídlem K louži 829/10, Vršovice, 101 00 Praha 10, za celkovou kupní cenu ve výši 36 000 Kč

 

II. ukládá

 1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit podepsání kupní smlouvy s vlastníky zapsanými na LV č. 11883 Společenstvím vlastníků K Louži 10/829, Praha 10 Vršovice, IČO 032 46 621, dle bodu I. písm. b) tohoto usnesení

Termín: 30. 6. 2021

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

 Číslo tisku:    P10-004148/2021

 

Zpět na začátek usnesení