Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 31.

Datum přijetí: 25.1.2021
Číslo usnesení: 22/1/2021
Číslo materiálu: 1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 31., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

        

II.  schvaluje

  1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 31., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

  1. prodej volných bytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 31., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice

č.p.

č.o.

č. bytové jednotky dle PV

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození/ IČO

1

Škvorecká

1933

1

1933/18

3+1

4 283 000

4 338 000

*******

*******

2

Bajkalská

656

4

656/7

2+1

3 471 000

4 205 000

*******

*******

3

Voděradská

390

11

390/02

1+1

3 778 000

3 778 000

AAA Realitní fond, a. s.

274 13 934  

4

Ruská

946

88

946/8

1+1

4 241 000

4 400 000

Výběr reality, s. r. o.

256 76 377

- 2 -

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1.  uzavřít kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

Termín:  30. 6. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:   P10-004221/2021

Zpět na začátek usnesení