Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 9.

Datum přijetí: 30.9.2020
Číslo usnesení: 19/10/2020
Číslo materiálu: 7
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 9., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

a) vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 9., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

b) prodej volných nebytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 9., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice

č.p.

č.o.

č. nebytové jednotky dle PV

Výměra v m2

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

1

Baškirská

1404

1

1404/129

11,30

225 440

320 440

*******

*******

2

Baškirská

1407

7

1407/135

11,30

225 440

295 440

Prague One Office, s. r. o.

07216068

3

Bulharská

619

8

619/19

15,00

352 200

1 110 000

*******

*******

4

Holandská

359

34

359/08

77,30

3 391 920

3 396 920

*******

*******

- 2 -

 

 

5

Kazašská

1428

2

1428/88

11,70

233 415

293 415

Night Guardian, s. r. o.

05576857

6

U Hranic

1484

11

1484/15

44,30

1 784 400

2 925 000

*******

*******

7

Záběhlická

1915

16

1915/13

18,50

251 600

1 280 542

*******

*******

8

Želivecká

2798

30

2798/61

12,90

257 360

267 360

*******

*******

9

Želivecká

2798

30

2798/64

1,10

21 950

56 950

Prague One Office, s. r. o.

07216068

 

 

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít kupní smlouvy na prodej volných nebytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 31. 3. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:   P10-098250/2020

Zpět na začátek usnesení